Czym różni się migrena od zwykłego bólu głowy?

Rozpoznanie migreny opiera się głównie na kryteriach klinicznych, które zostały opracowane przez Komitet Klasyfikacji Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Warto jednak zaznaczyć czym różni się migrena od zwykłego bólu głowy. Szczegółowy opis w poniższej tabeli.

Migrena Napięciowy ból głowy
Charakterystyka Jednostronny, pulsujący ból Obustronny ból bez pulsowania
Nasilenie Umiarkowane lub silne Łagodne lub umiarkowane
Wpływ na życie Ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności Nie wpływa znacząco na codzienne czynności
Dodatkowe objawy Co najmniej jedno z poniższych: nudności i/lub wymioty, fotofobia, fonofobia Obie z poniższych: brak nudności i wymiotów, możliwe występowanie fono- lub fotofobii

Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowi, dr hab. Aleksandra Czerw, prof. NIPZ PZH

Burch R. Migraine and Tension-Type Headache: Diagnosis and Treatment. Med Clin North Am. 2019;103(2):215‐233.