Jakie rodzaje migren wyróżniamy?

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy ICHD‑3 wyróżnia sześć różnych typów migreny:

  • migrenę bez aury – występującą zdecydowanie częściej 
  • migrenę z aurą – aura to stopniowo narastające symptomy neurologiczne zwiastujące napad migreny, najczęściej są to zaburzenia wzrokowe, takie jak: jasne plamy w polu widzenia, mroczki, nieostre widzenie
  • migrenę przewlekłą – bóle głowy występują przez co najmniej 15 dni w miesiącu, przez okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące, przy czym przez co najmniej 8 dni w miesiącu są to bóle migrenowe
  • zespoły epizodyczne – występującą rzadziej niż 15 dni w miesiącu
  • migrenę powikłaną
  • migrenę prawdopodobną – gdy nie jest spełnione jedno kryterium diagnostyczne przy spełnionych pozostałych
Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, dr hab. Aleksandra Czerw, prof. NIPZ-PZH, 2019